ערכת יומני גננות תשע"טיומני גננות תשע"ט 

ומה ביומן?


בדומה לשנה שעברה, נשמרו שני חלקי היומן:

יומן תכנון שנתי וחודשי
 • שימוש אישי
 • סדר יום בגן
 • ועדות בגן
 • ועד הורים
 • דף קשר
 • הורים תורמים
 • רעיונות לימים גשומים
 • ימי הולדת
 • לוח שנה שנתי (כולל חגים, חופשות, מועדים ופרשת השבוע)
 • לוח שנה חודשי
 • תכנון שבועי
 • תחזית
 • רעיונות לימים חמים
 • רעיונות למרחבים בגן

יומן גננות  - מעקב אישי

 • השתלמויות
 • מקבלי השבת
 • תפריט שבועי
 • מערכת שעות בגן
 • נפגשים לחוויה וללמידה
 • מיפוי הילדים
 • רגישויות
 • צהרון
 • מעקב נוכחות
 • מעקב אישי אחר כל ילד: מיפויי, תצפיות, נקודות האור, תיעוד שיחות אישיות ועוד..אין תגובות:

פרסום תגובה