לוחות כיתה


מפנה מקום לחדש,
הנה תזכורת משנה שעברה..


2 comments: